Kontakt

tel 661706898

Zapytanie o Ofertę

Firma Wojal – Doradztwo Biznesowe zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

Podstawą naszego działania jest:

Art. 23711 kp 

§1.  Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań  służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy[…].

§2. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań  służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Legitymujemy się wyżej wspomnianymi kwalifikacjami, które szczegółowo określono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Ponad to posiadamy uprawnienia do sprawowania funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej.  

Firma ukierunkowana jest na obsługę woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług.